Curriculum

Theorie, praktijk en actie!

De Health Innovation School is al sinds de start inhoudelijk opgebouwd uit 5 modules. Dit beproefde recept blijft ook in 2023 de basis van de opleiding.  De 5 modules worden verspreid over de lesperiode gegeven in creatieve lesvormen.

Werkvormen

Hybride opleiding

De drie werkvormen van de Health Innovation School zijn het stimuleren van een innovatieve manier van denken tijdens actieprojecten, het uitwisselen van kennis en vaardigheden tijdens de trainingsdagen en het bevorderen van samenwerking in netwerken. In de eerste Belgische editie krijg je online lesblokken, workshops op locatie, buitenactiviteiten zoals de innovatiewandeling, teambijeenkomsten en als het binnen de coronaregels past plenaire groepsbijeenkomsten en veel netwerkgelegenheid.

verplichte lesdagen

Lesblokken en data 2023-2024

Trainingsdag 1:  xx september 2023 10.00 - 18.00
Trainingsdag 2:  xx september 2023 09.00 - 18.00
Trainingsdag 3:  xx november 2023 10.00 - 21.00
Trainingsdag 4: xx november 2023 09.00 - 17.00
Trainingsdag 5: xx januari 2024 09.00 - 17.00
Trainingsdag 6: xx maart 2024 09.00 - 17.00

Werksessie 1: xx oktober 2023 13.00 - 17.00
Werksessie 2: xx december 2023 09.00 - 13.00
Werksessie 3: xx januari 2024 13.00 - 17.00
Werksessie 4: xx maart 2024 13.00 - 17.00

Afsluitend evenement:  april 2024 13.00 - 16.00

Webinars worden 's-avonds tussen 20.00 en 21.30 gegeven op de volgende data: xx-09-'23, xx-10-'23, xx-11-'23, xx-11-'23, xx-01--'24, xx-02-'24, xx-03-'24

Alle data zijn onder voorbehoud. Op korte termijn zullen we de exacte data bekend maken.

werkbijeenkomsten

Geplande werksessies

De trainingsdagen duren de hele dag en hebben soms ook een avondprogramma. 
De exacte tijden en locaties worden later bekend gemaakt.

Tijdens de werksessies kom je samen met je team om te werken aan jullie actieproject. De coaches sluiten aan en er is een plenaire Q&A m.b.t. het ontwerpproces. 

We houden rekening met de schoolvakanties bij het plannen van de data.

Wat als ik een paar data niet kan?
Aanwezigheid tijdens de geplande lesmomenten is zeer aangeraden maar mocht je onverhoopt een keer niet kunnen dan geen nood. We organiseren een 'praat-me-bij' sessie na elk van de 4 werksessies, veel online sessies nemen we op en kun je terugkijken op een ander tijdstip en we houden open spreekuur eens per 3 weken waar je live of online je vragen aan de organisatoren kunt stellen. Maar uiteraard is het de leukste ervaring als we je overal bij aanwezig zien.

 

... en corona  dan?

Natuurlijk zijn we tijdens de trainingsdagen en werksessies het liefst fysiek bij elkaar. Helaas kunnen we daar ook in 2023 nog niet op rekenen en organiseren we de HIS dus 100% corona-proof. De geplande trainingsdagen en werksessies gaan altijd door. Indien het niet mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen (iedereen tegelijk of in kleine groepen), dan organiseren we een online programma. Wees niet bang: ook online zorgen we voor interactie, afwisseling en weg-van-je-scherm tijd!

De vijf modules

Fundamenten van zorginnovatie

De fundamenten van gezondheidszorg en innovatie vanuit verschillende invalshoeken

Cultuur, denkwereld en gedrag

Mechanismen van verandering en invloeden van mens en omgeving

Modellen, methoden en technieken

Methodes van innoveren en hulpmiddelen om direct mee aan de slag te gaan

Implementatie en ondernemerschap

Implementeren, transformeren, methodes om innovatie in een organisatie te laten slagen

Toekomst van zorg, gezondheid en technologie

Kennis over veranderingen in maatschappij, technologie en gezondheid

Module 1: Fundamenten zorginnovatie 
In dit thema wordt uitgewerkt welke taal we gebruiken als we het hebben over innovatie binnen de zorg en welke theorieën en modellen daarbij horen. Ook leren deelnemers meer over hoe het Belgische zorgstelsel in elkaar steekt op politiek, financieel en juridisch vlak.

Module 2: Cultuur, denkwereld & gedrag
Voor dit thema worden deelnemers meegenomen in het belang van cultuurverandering en de invloed van (eigen en andere) mindsets. Er wordt ook gesproken over de moeilijkheid bij gedragsverandering en beïnvloeding. Vergeet bij thema ook niet de stem van vaak onderbelichte groepen zoals ervaringsdeskundigen en verpleegkundigen.

Module 3: Modellen, methoden en technieken 
Bij dit thema krijgen de deelnemers concrete handvatten voor hoe zij kunnen innoveren. Methoden als design thinking cq. mensgericht ontwerp vormen hier de leidraad.

Module 4: Implementatie & ondernemerschap
Hiervoor ga je aan de slag met vragen als: Hoe bereid je organisaties voor op implementatie? En welke rol pak je hier in als entrepreneur of intrapreneur. Hoe ga je om met de diverse stakeholders, belangen en weerstand?

Module 5: De toekomst van gezondheid, zorg & technologie 
Met de Health Innovation School willen we richten op de problemen van vandaag met een doorkijk naar morgen. Hiervoor is het van belang dat de deelnemers een beeld hebben van veranderingen in maatschappij, technologie en zorg die nu al zichtbaar zijn én zelf scenario’s kunnen uitwerken over hoe dit verder zal ontwikkelen.

De werkvormen

Trainingsdagen
De trainingsdagen worden in 3 lesblokken verzorgd in interactieve sessies. In deze sessies wordt gewerkt aan uit uitbreiden van de kennis, kunde, taal over innovatie. 

Community of learners
Met het gehele systeem bij elkaar stimuleren we in werkvormen, en heb je zelf te mogelijkheid om gebruik te maken van de beschikbare kennis van mede-deelnemers. Na deelname wordt je uitgenodigd voor de alumni groep van de HIS.

Actie projecten
Alle opgedane kennis wordt ‘just-in-time‘ geleverd om direct toe te kunnen passen in een project. Dit project gaat over een actuele en urgente uitdaging die in de regio afspeelt. Je hebt zelf de mogelijkheid suggesties in te dienen en uiteindelijk een casus te kiezen die jij verder wil helpen.

De HIS Belgium wordt mogelijk gemaakt dankzij deze fantastische partners
Aanmelden voor nieuwsbrief

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief

Uitvoeringslocatie

Regio Antwerpen

Organisatie
belgium@healthinnovation.school
belgium.healthinovation.school